Akte, teksty znajomych

21081 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Świat się za­ciążył, wios­na się spóźnia. 

myśl • dzisiaj, 04:51

Tyl­ko mil­cze­nie jest wspólną wszys­tkich cudzo­ziemców mową. 

myśl • przedwczoraj, 07:04

Mogę być klamką ale bra­kuję mi zawiasów. 

myśl • 21 marca 2018, 22:09

Po drugiej stronie Sekwany

chciałem ci wy­biec naprzeciw
nie znając gra­nic wszechświata
lecz oto przyklękam

bo mnie cze­ka dro­ga daleka

nie myśl że zapomnę
że nie jes­teś ze mną

a choć imię mo­je mówić będziesz
głosem ściszonym
niczym zby­teczne słowo

gdy spoj­rzysz na Pa­ryż
i dalej

na cienie skrzydeł
na chmu­ry nieba

ku moim oczom

pa­miętaj że są na­dal
jak dwie noce

pro­meteu­sze słońc 

wiersz • 21 marca 2018, 07:41

Gardenia

Mówisz,
Weź się w garść
Tak by w za­ciśniętej dłoni
Zmieścić cały świat

Smu­tek, stres, łzy
Wszys­tko co nie w czas

Mówisz,
Poszu­kaj sen­su i celu
Na­wet tam gdzie go brak

Po­każ światu,
Że jeszcze coś jesteś [...] — czytaj całość

wiersz • 18 marca 2018, 09:13

Niektórych ludzi ciężko stra­wić, a wyp­luć nie wy­pada.

kwin­te­sen­cja smaku. 

myśl • 17 marca 2018, 20:01

Nielot

dawni
dalecy
wspo­minam was raz ostatni

bo już pra­wie jes­tem człowiek
z blas­ku księżyca
z komet
meteorów

śmierć się wy­pasa na grobach
drze­wa w mych og­ro­dach ob­darła
z liści i kwiatów

lecz ja ser­ce otwieram
i idę
do­nikąd da­lej

do ciała wiążąc nadziei żagle

bo dusza
to anioł w człowieku

nieskrzydlaty 

wiersz • 16 marca 2018, 09:17

Bez butów ciężko się obejść.

bo­sym iść. 

myśl • 14 marca 2018, 09:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort