Akte, strona 42

414 tekstów – auto­rem jest Ak­te.

Nag­le oka­zuje się, że bo­les­ne coś, ra­ni naj­mocniej gdy go zabraknie. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Ja­ki ten świat nierówny. 

myśl
zebrała 7 fiszek

Mam oczy w ko­lorze burzo­wego nieba, tyl­ko dla niektórych są błękitem. 

aforyzm dnia z 28 lutego 2009 roku
zebrał 72 fiszki

Kłębiące się nit­ki emoc­ji tak łat­wo splątać ze sobą niewłaściwie. 

myśl
zebrała 11 fiszek

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]