Akte, myśli

219 tekstów (myśli) – auto­rem jest Ak­te.

bu­jamy się o te­raz będzie wszys­tko i nie będzie niczego 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 listopada 2012, 16:54

siebie powiedzieć...
a z tru­dem się piszę 

myśl
zebrała 59 fiszek • 5 listopada 2012, 12:54

Słowa po­niżają myśli nie od­po­wiadając im. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 23 października 2012, 14:10

Po­między nie a tak zbyt wiele uk­ry­tego może. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 12 marca 2012, 22:58

Trze­ba się osiero­cić by się odnaleźć. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 22 listopada 2011, 21:56

Człowiek zacho­wuje resztki siebie, które nie zdążyły stać się innymi. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 9 listopada 2011, 10:05

Nie ku­puj ow­czej skóry, gdy ją wilk sprzedaje. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 18 października 2011, 16:24

Przydługie roz­ważania kończą się dla niektórych na krótkiej pamięci. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 1 czerwca 2011, 23:15

Jed­no ze wszys­tkiego by­wa naj­częściej niczym. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 4 kwietnia 2011, 19:16

Cóż z te­go, że praw­da na sce­nie, jak suf­le­rem jest kłamstwo. 

myśl
zebrała 127 fiszek • 15 marca 2011, 21:18

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]