Akte, aforyzmy

35 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Ak­te.

Każde zbyt długie sa­mo się pokroi. 

aforyzm dnia z 6 lutego 2013 roku
zebrał 22 fiszki • 6 grudnia 2012, 14:29

Nieomyl­ność może umierać za swo­je przekonania. 

aforyzm dnia z 3 grudnia 2012 roku
zebrał 67 fiszek • 8 października 2012, 11:11

Cisza dźwi­ga naj­cięższe dźwięki. 

aforyzm dnia z 21 czerwca 2012 roku
zebrał 178 fiszek • 9 grudnia 2011, 13:55

Myśl u źródła niep­rze­myśla­na nie uj­dzie efek­townym płazem. 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 3 listopada 2011, 12:51

Po­między wszys­tko spro­wadza się do po­za tym. 

aforyzm
zebrał 108 fiszek • 28 października 2011, 13:59

Będąc w pełni można być tyl­ko połową. 

aforyzm
zebrał 110 fiszek • 12 października 2011, 11:45

W bu­tach życia często mogą uwierać nas ka­myki, ale również to, że ich tam nie ma. 

aforyzm dnia z 23 kwietnia 2013 roku
zebrał 145 fiszek • 12 września 2011, 22:15

Błędy go­tują się w pośpiechu. 

aforyzm dnia z 13 grudnia 2011 roku
zebrał 139 fiszek • 25 lipca 2011, 20:33

Los gus­tu­je w różnych przypadkach. 

aforyzm dnia z 12 czerwca 2016 roku
zebrał 169 fiszek • 4 maja 2011, 12:20

Z dra­biny am­bicji szyb­ko się spa­da, gdy stoi bez oparcia. 

aforyzm dnia z 28 grudnia 2012 roku
zebrał 193 fiszki • 29 kwietnia 2011, 20:08

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]