Akte, teksty z września 2012 roku

2 teksty z września 2012 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Trzeba się osierocić

zieleń nie us­po­kaja jak dawniej
sza­rych ścian i zrudziałych pól
na wszys­tkie załama­nia pogody

ducha. bo nie raz trze­ba zdzierać
skórę, szu­kając in­nych mie­szkań
w ob­cych ato­mach i przy­gar­niać

wszys­tkie zna­ki za­pyta­nia – na chwilę
od­na­lezienia w resztach, które
nie zdążyły stać się innymi. 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 30 września 2012, 12:12

Obietnica poranka

szy­ba, a światło zras­ta się ze mną
na brze­gach skóry ma­luje cierpliwość
drzew do kap­rysów po­gody. jesień

ma żywe włosy tak jak ja i trzy­ma mnie
za rękę kiedy opuszki palców stygną
w przes­trze­ni. wędrują słońca po 

białych po­duszkach. może jest za cicho,
a może to wszys­tko do zaistnienia.
czy jest coś, co nie ma cienia? może zaświecę. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 24 września 2012, 14:23

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]