Akte, teksty z września 2011 roku

8 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Nim zasnę

zdążę przed czer­nią os­tatnie stro­fy zapisać
bólem bez­cza­su wgryźć się do pamięci
gdzie w dy­sonan­sie myśli
zwątpienie o życie się prze­lewa

cze­go dot­knąć po dru­giej stronie
mo­je nic w bez­silnej dłoni
na powrót nie szu­kam rozgrzeszenia
w gąszczu nie twoich rąk

nie mar­tw się
gdy światło pod po­wieka­mi oślepnie
znaj­dziesz mnie w zalęknionych snach 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 27 września 2011, 21:31

Nie pamiętam

już nie pa­miętam świtów z tobą
gdzie kroplą zrzu­coną znienacka
budziły się żółte mlecze
i gwiaz­dy co nie zdążyły zasnąć
fa­lami mgieł ciemniały

nie pa­miętam naszych opowieści
snu­tych de­likat­nie mo­tylim tańcem
wte­dy drżały two­je dłonie
jak za ok­nem spłoszo­ne pta­ki poranne

nie pa­miętam, kiedy mgła prysła
a my jak ten łubin za płotem
doj­rze­liśmy tak nagle 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 25 września 2011, 19:25

Senne nieloty

kiedy jes­tem
słońce czer­wienią zachodzi
w pośpie­chu je zrywam

ono w mro­ku gaśnie
jak żółty rozchodnik
i na po­wiekach tęsknotą ciąży

a nocą bez pełni sko­wyczę
że będąc w nielo­cie jaźni
chciałam stąd od­frunąć
(19.09.2011) 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 20 września 2011, 19:39

Do jutra

i znów
spłoszoną pa­mięć chwy­tasz
w roztęsknieniu za bra­kiem dotyku
by wyk­raść os­tatnie wspomnienia

znów smut­kiem dzień witasz
gdzie za­pach duszy ucieka
jak dźwięk trąco­ny w niebycie

to nag­ro­da ciszy
krzycz, sprag­niony na pustyni
od wewnątrz myśli pus­te spi­jając

gdy znów świt wzejdzie
by przed roz­budzoną nocą
na swo­je jut­ro pocze­kać
(17.09.2011) 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 18 września 2011, 18:21

Izolacja

w so­bie sa­mej zamknięta
myśl dot­knij pus­tką wydrapana
to nag­ro­da samotności

że, można
żyć przy sztucznym świetle
jak ćma w tka­ninie nocy

że, można
za­palając lampę księżyca
od­wrócić się od jutra

tyl­ko ran­kiem
czerń naj­bar­dziej drażni 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 15 września 2011, 16:47

W bu­tach życia często mogą uwierać nas ka­myki, ale również to, że ich tam nie ma. 

aforyzm dnia z 23 kwietnia 2013 roku
zebrał 145 fiszek • 12 września 2011, 22:15

Po tamtej ulewie

miałeś rację
mgła by­wa ciężka do spłoszenia
z niezas­po­kojo­nych pragnień
gdzie noc była i księżyc tak odległy

gdzie przez uchy­lone okiennice
szep­tał wiatr
je­sienią, gdy z ro­zeb­ra­nych drzew
spadł wstyd

gdzie deszcz strugami
był w nas całych 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 8 września 2011, 13:27

O locie uczuć

w niespełnionym
styg­ma­ty z dawnego
wydłużają swój cień

czas po cichu
za­biera mi skrzydła
by nie móc wzlecieć
jak ptak, co ra­zem z innymi
umierać prag­nie

w so­bie emoc­je parują
czy zapłonąć muszę jak Ikar
żebyś widział 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 4 września 2011, 20:23

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]