Akte, teksty z września 2009 roku

5 tekstów z września 2009 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Przy­jaźń nie po­win­na mieć ter­mi­nu ważności. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 28 września 2009, 22:23

Nie łat­wo poz­być się te­go, o czym się milczy. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 września 2009, 21:51

stoję po szczęście w 'peere­low­skiej' kolejce 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 września 2009, 17:07

To, co po­siada­my nie ok­reśla te­go, kim nap­rawdę jesteśmy. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 11 września 2009, 20:38

Wys­tar­czy po­kazać ułudę, by przyjąć prawdę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 września 2009, 21:50

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]