Akte, teksty ze stycznia 2011 roku

7 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Zwabione

ufa­nie zle­pione na próbę
jak wzburzo­ne morze
o po­moc nieudol­nie prosi
nienaz­wa­ne bez­troską rozkołysane
w za­bawie zdu­mień
sprag­nione szu­ka spełnienia
zaurocze­nie z cienia przeczuć
przy boi czekania
tratwą ro­zumu się ratuje
a naiw­ność jak zwykle
pod klamką horyzontu
nieudol­nie się pnie 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 stycznia 2011, 22:14

Pew­ność stojąca w cieniu to powątpiewanie. 

aforyzm dnia z 19 stycznia 2013 roku
zebrał 187 fiszek • 25 stycznia 2011, 20:47

The End

gdy życia oder­wa­ny oddech
ska­mienieje wśród powietrza
niewy­pełnionym oczekiwaniem

gdy wys­chnie źródło
nic już nie odpłynie
w niestateczności

tyl­ko na pozór westchnienia
w szklis­tość powietrza
od­bi­jające­go się na szy­bie
po­zos­ta­nie jedynie
w ciszy coś rzec... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 17 stycznia 2011, 22:54

I na szczy­cie od­wa­gi może stać głupota. 

aforyzm dnia z 3 czerwca 2013 roku
zebrał 214 fiszek • 12 stycznia 2011, 19:44

W mil­cze­niu by­wa, że słowa na­wet bez dźwięku się gotują. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 8 stycznia 2011, 21:10

Całorocznie

w źre­nicach duszy
prze­sypujący się czas
przez nie­szczel­ne klep­sydry rąk
zbiera się w pus­ty­nię myśli
a wiatr życia war­tości prze­biegłych dni
na wyd­mach wspom­nień układa
tyl­ko śla­dy
ku­lawych przechadzek optymizmu
wid­nieją na pus­tym brze­gu całorocznie 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 6 stycznia 2011, 13:43

Wiara by­wa korze­niem do wiel­kich marzeń. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 5 stycznia 2011, 20:44

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]