Akte, teksty z sierpnia 2011 roku

6 tekstów z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

(Nie)dojrzewanie

w por­ce­lano­wych oczach
ujarzmione wspomnienia
w cząstce współodczuwanej
szu­kane

człowiek przy­gar­nia w symbiozie
bez­domną pa­mięć na chwilę
tyl­ko wzrok wyp­rzedza cień
i w mil­cze­niu prze­myca­ne słowa

w ta­kie dni
przy ka­mien­nym grobie
życiem przyk­ry­ta jest wolność
i niedoj­rzałe su­mienie
(30.08.2011) 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 31 sierpnia 2011, 20:43

Słowo niepotrzebne

zos­tanę
mos­tem będzie czas
niech słowa będą w milczeniu

podejdź
nocą naj­le­piej roz­biera się myśli
na­dal inaczej

nie prze­mycaj dnia
tyl­ko nie pozwól mi zwątpić
w treść siebie samej 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 17 sierpnia 2011, 21:57

Kwestia smaku

z kon­trastów życia
uskłada­ne chwile
blis­kie czer­wo­nej strukturze
w ni­ciach tożsa­mych nerwów skłębione

cza­sem monotonie
z bez­bar­wnym krajobrazem
i stra­cone drogi
zmar­szczką od­bi­te na skroni

pamiętaj
szor­stkie krawędzie dni
prze­goto­wane od środ­ka
już tak nie ranią
tyl­ko mdlą jak sza­re mydło
(16.07.2011) 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 15 sierpnia 2011, 20:40

Odbicie

uwierz, można bar­dziej
roz­marzyć życie

wy­palić całą bliskość
od tęsknoty
kap­ryśnie trzy­manej w dłoni

można założyć do zmierzchu
czar­ne koronki
i pat­rząc w lustro
tak tkwić od zaw­sze
(08.08.2011) 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 10 sierpnia 2011, 21:54

Gdy zostaniesz

wiesz, ran­kiem inaczej
w niebo się patrzy
gdy sen prze­rywa zmysłu drganie

nie za­palaj go ponownie
aby is­tniał tyl­ko pożogą
niech go zabraknie
by do­tyk się nie błąkał

o świ­cie zostań
jas­nością się staniesz
abym zak­witła sobą
(07.08.2011) 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 8 sierpnia 2011, 17:36

Zawstydzenie

po la­tach
zras­tają się słowa
zwykłe przyzwyczajenie

dziś wiem,
że z pustego
ma­lował się tam­ten błękit
ko­lej­ne uszczup­lo­ne pamiętanie
w kreac­ji tęskniących oczu

dziś już
na­gość zakładam świadomie 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 3 sierpnia 2011, 22:25

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]