Akte, teksty z marca 2011 roku

7 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Entr'acte

na skrzyp­cach moich rzęs
us­ta­mi pogrywasz
spóźnione obietnice
bezdźwięczne
ko­lej­ny antrakt
na war­gach rozpoczęty

da­rem­nych chęci
jękli­we głosy niesione
szcze­ka niedokończone
cóż po pamięci
w ta­kim słuchaniu
i myśl zabłądzi 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 27 marca 2011, 15:35

Jeszcze nów

los pokrętny
a na roz­sta­ju smut­ki poszarpane
myśl co przeszkadza sobie
do krwi wspomnień
ma­kijaż rozdrapując

nocą drżące pragnienie
by­wa nieśmiertelne
w jas­ki­ni myśli światło
ja kiedyś pełnią z nieświadomego
zja­wię się w tobie 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 21 marca 2011, 20:43

W metaforze

nies­pełnienie po pus­tych korytarzach
niena­syce­niem rozproszone
dróg roz­maitość i zwątpień kroki
najzwyk­lej­sze szukanie
a i tak zaz­wyczaj ziar­na
nie wys­tar­cza po równo
dla wszystkich

poj­mo­wanie życia to ciągła nauka
ono rzeźbi nas spontanicznie... 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 16 marca 2011, 20:06

Cóż z te­go, że praw­da na sce­nie, jak suf­le­rem jest kłamstwo. 

myśl
zebrała 127 fiszek • 15 marca 2011, 21:18

Nieprawda

noc zaczer­niała milczeniem
i ciszą w powietrzu
do ucha pobrzękiwała

słowo kłam­stwo przygryzło
kąci­kiem ust
popłynął czer­wo­ny atrament

posłuchaj!
praw­da za ok­nem woła
dlacze­go tak cicho?
nie, to tyl­ko z myśli ka­pie deszcz 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 11 marca 2011, 19:11

W niepamięć

kiedyś cisza nies­podziewa­nie
myśli roz­wiane pozbiera
i wspom­nienia posępne
ze strzępów wyob­raźnią pozszywa

słowa zasłoną w samotności
w za­dumie czekające
czas o mnie
w szuf­ladzie zamkniesz

tyl­ko po­wiedz kiedy
gra­fitową su­kienkę włożę
gdy od­ważysz się pocho­wać mnie
w niepamięć 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 8 marca 2011, 18:51

Cze­kanie kończy się upływem da­ty ważności. 

aforyzm dnia z 14 kwietnia 2014 roku
zebrał 233 fiszki • 1 marca 2011, 20:50

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]