Akte, teksty z lutego 2013 roku

2 teksty z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Au crépuscule

nie za­cieram słów
gdy piszę

o be­zimien­ności
wszys­tkiego wokół
i o niemożności nazywania

cza­sem prze­ras­ta mnie
dla później
(18.12.2012) 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 24 lutego 2013, 15:26

Nietubyć

pus­ty­nia ma wiele przestrzeni
na piasek i cały ten niepokój
który nie poz­wa­la od­chodzić z wiat­rem

a słońce pat­rzy tak mało
jak­by do skończe­nia świata
zos­tało nic więcej

później już tyl­ko trwa się
do mi­nimum włas­nej dłoni
sadząc od no­wa
(30.01.2013) 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 21 lutego 2013, 16:02

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]