Akte, teksty z listopada 2010 roku

7 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Drążąc te­mat, trze­ba uważać, by nie ugrzęznąć. 

aforyzm dnia z 31 lipca 2017 roku
zebrał 180 fiszek • 30 listopada 2010, 21:46

Pozszywane lękiem

pod ciężarem pamięci
ugi­na się las wspomnień
przeszłością ospały
a kruche palce
życia nie pot­ra­fią przekartkować
tyl­ko śpiąca głowa
przed wiat­rem przeznaczenia
pa­piero­we myśli przyg­niata

bo to co pus­te
nie sposób dotknąć
ni zobaczyć
a to co kiedyś nas spotka
z różnych stron przyjdzie 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 listopada 2010, 20:31

Okruch

na brze­gu życia
człowiek ugi­na ko­lana
prze­lot­nej ciszy
a zmęczo­na pamięć
niejas­nym wspom­nieniom się przygląda
u kre­su pośród sza­rych płacht
chwi­le cho­wają się za plecami
i życie jak pył syp­ki
w klep­syd­rze istnień
mi­janiem zastyga

po tej uczcie
cóż pozostanie?
ok­ruch ostatni
który mu­si zna­leźć czas
by po­now­nie zaistnieć 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 23 listopada 2010, 21:44

Za mało

zmur­szały świat
cze­kaniem śla­dy za­ciera
i sza­rością niknie
słowa myśli bezsennych
pyłem wiary powracają
na os­trzu języka
bez woli
ust drażniących ciszą
milkną

w no­cy której nie znamy
chwi­le przyj­dzie nam kraść
a to i tak za mało
by jeszcze raz uwierzyć 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 21 listopada 2010, 20:41

By­wa i tak, że sędzia oka­zuje się głod­niej­szy od oskarżonego. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 14 listopada 2010, 18:52

Powrócę

powrócę nocą
która zasnąć już nie pot­ra­fi
i w żyłach pul­su­je niespełnieniem
powrócę ciszą
dźwiękiem trąco­nym
wspom­nienia pos­pie­sznie przelatującego
w pół słowie myśli przerwę
byś widział całość nie tyl­ko połowę

będę czekaniem
na to co przyjdzie
i te­go co niewiadome 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 13 listopada 2010, 15:07

Niecier­pli­wość zry­wa wszys­tko, za­nim zdąży dob­rze rozkwitnąć. 

aforyzm dnia z 25 października 2017 roku
zebrał 144 fiszki • 9 listopada 2010, 19:01

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]