Akte, teksty z lipca 2011 roku

6 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Samotność hodowana

niecier­pli­wość sny rozpala
i pa­mięć czułych dot­knięć
zat­rzy­muje w kadrze
żal niedokończony

sa­mot­ność wżarła się w skórę
na nad­gar­stkach wi­na pocięta
nies­kończe­nie, co noc
strzępa­mi wspom­nień obkładana

w samotni
ćmy rodzą wes­tchnienia
i w znie­czu­leniu ścian
pilśniowy su­fit bez­radnie pęka
(30.07.2011) 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 31 lipca 2011, 18:53

Bez cynizmu

czujesz
przytłacza codzienność
i wie­czo­ry pa­lone głupotą

połóż dłoń na piersi
lęk przyczajony
na wzgórzu

os­tre dni
drą sza­re prześcieradła
no­ce szaleństwa

a ran­kiem na brze­gu łóżka
dym papierosa
wi­je się wokół Two­jej szyi
(25.07.2011) 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 29 lipca 2011, 20:55

Błędy go­tują się w pośpiechu. 

aforyzm dnia z 13 grudnia 2011 roku
zebrał 139 fiszek • 25 lipca 2011, 20:33

Z tęsknoty

kiedy tak tęsknisz
nieświado­mym oczekujesz
la­winą osu­wa się czas

ran­ki na strzępy po­dar­te
egoiz­mem znieczulone
wbrew
roz­marze­niem zmysły hodowane

ato­my ciała w pustce
nocą je rozrywasz
by stworzyć kobietę 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 24 lipca 2011, 20:22

Zakorzenianie

zmokłam
świ­tem biegnącym w deszczu
znów za­pachniało wspomnieniem
za­ziele­niło pamięć

za­wie­sze­niem narosłym
na liścia sercu
gdy dzień od­da swą jasność
by noc zaczer­nić

jak konar
wras­tam w nieznane
tyl­ko to sa­mo ptactwo
na gałęziach myśli
skrzydła pros­tu­je w za­dumie
(03.07.2011) 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 6 lipca 2011, 20:06

Trudno powiedzieć

za­wie­szo­ne
w szcze­linach niedomówień
emoc­je nabrzmiałe
kołyszą drze­wami ciszy

żywioły wstrzymywane
słowem sztucznym w nas
ula­tują mi­micznie oczodołem

niewiele z nich usłyszysz
nierozkwitłe
w spląta­nych myślach
po­zos­taną niewy­powie­dziane
(20.06.2011) 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 3 lipca 2011, 19:14

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]