Akte, teksty z lipca 2010 roku

11 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Prze­rośnięta am­bicja w cias­nych bu­tach chodzi. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 28 lipca 2010, 17:57

Czys­te przy­pad­ki szarzeją w praniu. 

aforyzm dnia z 4 lipca 2012 roku
zebrał 93 fiszki • 26 lipca 2010, 20:15

Wy­pycha­ne na siłę z ust słowa zaw­sze kuleją. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 25 lipca 2010, 19:39

Cza­sem sa­mi myd­li­my so­bie oczy, a później trud­no nam przyz­wyczaić się do piany. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 24 lipca 2010, 20:02

Długie cze­kanie zim­ne żela­zo kuje. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 21 lipca 2010, 21:30

I klar­net może grać pier­wsze skrzypce. 

aforyzm
zebrał 85 fiszek • 18 lipca 2010, 14:27

Ta­ki orzeł, a poz­wo­lił zro­bić z siebie reszkę. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 16 lipca 2010, 22:45

Wyższe szczeb­le dra­biny życia nie gwa­ran­tują piękniej­szych widoków. 

aforyzm dnia z 9 października 2010 roku
zebrał 208 fiszek • 12 lipca 2010, 22:13

Zbyt wygóro­wane ce­le cier­pią na lęk wysokości. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 9 lipca 2010, 22:08

Pra­nie brud­nych pieniędzy nie wyczyści ci rąk. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 7 lipca 2010, 13:38

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]