Akte, teksty z lipca 2009 roku

3 teksty z lip­ca 2009 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Tkwiąc w iluz­ji dzi­siej­szej rzeczy­wis­tości nie masz pew­ności czy to, cze­go prag­niesz za­leży od ciebie, czy może od innych. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 lipca 2009, 07:45

Nie oce­niaj myśli, których nie rozumiesz. 

aforyzm dnia z 22 lipca 2009 roku
zebrał 91 fiszek • 21 lipca 2009, 08:43

od­bi­jam się wszys­tkim tym, cze­go nie da­ne było mi poczuć oraz tym, co kiedyś było częścią mnie 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 lipca 2009, 22:44

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]