Akte, teksty z kwietnia 2011 roku

8 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Projekcja

czas kłóci się z myślami
chwi­le roz­la­ne
przes­trzeń przelana

sól su­mienia przysiada
na war­gach
w od­bi­ciu
praw­da uty­ka na kolana
to, co szczy­pie na końcu języka

znów czer­wo­ne us­ta proszą

nie kłam 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 30 kwietnia 2011, 16:18

Z dra­biny am­bicji szyb­ko się spa­da, gdy stoi bez oparcia. 

aforyzm dnia z 28 grudnia 2012 roku
zebrał 193 fiszki • 29 kwietnia 2011, 20:08

Rozdygotane

w podróż od stóp
kłębkiem nienaz­wa­nego do kolan
zgłębienie dreszczem napełnione
fa­lis­tym drga­niem szło
niena­syco­nym
biod­ra jak kwiat dojrzały
spadł ciepły deszcz
wil­goć na szczy­tach krągłych
nieod­kry­tym źródłem
w uciekających kosmykach
rosą wzdłuż szyi brodzi 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 27 kwietnia 2011, 20:39

Wewnątrz

nie zam­knięte
więc otworzę
po ob­rzeżach oprowadzę
blis­ko tyl­ko podskórnie
widzisz spląta­ne drogi
i te ner­wy mo­je kobiece

na an­ty­podach wspomnień
spójrz
śla­dy stóp jeszcze niesamotne
bolą istniejąc
do wewnątrz ag­rafką spięte
prze­ciw­ległe brzegi

fas­cy­nac­ji dróg odległości
tak blis­kie już sercu
tyl­ko sens niespokojny
jak jaskółka zer­wa­na do lotu
niena­syco­nym światłem głupieje
od podszewki 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 21 kwietnia 2011, 21:40

Spragnione

myśl w ot­wartej przestrzeni
tętnieniem cza­su się tworzy
aura życia
wiatr, co nieświado­me gładzi
i przepływa w niedosłownym
wszys­tko her­me­tycznie zamknięte
nie tęsknią tyl­ko wiersze

w tym nienasyconym
sączące szczęście
człowiek łap­czy­wie chłonie
by iskrzyć 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 14 kwietnia 2011, 20:28

Kłębek wspomnień

chwi­le sen­ty­men­tem uszy­te
tęsknotą przebarwione
życiem wilgotne
blakną po pew­nym czasie

tożsa­mości poz­ba­wiony aksamit
nieunik­nionym rozszarpany
a pa­mięta­ne
do kłębka zwijane
czer­woną ni­cią drażni 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 13 kwietnia 2011, 21:16

Jed­no ze wszys­tkiego by­wa naj­częściej niczym. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 4 kwietnia 2011, 19:16

Otwarte

ulot­ne w ser­cu pozostanie
nie zakończone
tkli­wie wspominane
i nikt prócz nas
tych płomieni nie odczuje
tyl­ko nocą sple­cione dłonie
cza­sem będą rzeźbione
do­tykiem tęskniąc
by w niedostępnym
choćby wiarą zos­tać

niedo­kończo­ne żeg­na powstałe
by się kiedyś po­now­nie spotkać 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 3 kwietnia 2011, 16:35

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]