Akte, teksty z czerwca 2012 roku

2 teksty z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Przemycane

wzdłuż ba­rier
nieod­kry­te wolności,
a we mnie pas­ma myśli

przek­witły. nie wiem co
wyz­nacza gra­nice, gdy krawędzie
udają suchą ziemię.

w niej do gro­bowej deski
za­mykają się wszys­tkie końce
(10.06.2012) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2012, 11:56

Pierwszy

że to właśnie teraz
w mo­jej głowie
uśmier­cają mnie wiersze.

mam być po­wiet­rzem
dla od­dechu, gdy krzyk
się rozmywa.

o ten je­den zachłanny
błądzę atomami
łamiąc się w pob­liżu płuc.
(04.06.2012) 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 czerwca 2012, 19:04

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]