Akte, teksty z czerwca 2011 roku

9 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest Ak­te.

Pożądanie

ręce jak łuki zawisły
w po­wital­nym zawieszeniu
na gościńcu twych ramion
przy­siadło pożądanie

pamiętasz
tam­te­go dnia bliskość
zwil­gotniały je­sien­ny poranek
i w tchnieniu ścieżka
do mis­te­rium kobiecości 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 27 czerwca 2011, 17:46

Pragnienie

ja w zachodzie słońca
jak owoc gra­natu dojrzewam
niena­syce­nie
za­piecek duszy tłumiony

spójrz na mnie nocą
na zewnątrz, gdy oczy oślepłe
i tęsknotą zastygłą
w opuszkach palców od­garnij włosy

zos­taw śla­dy na ciele
mis­ternie twarzą rysowane
tyl­ko nie zapalczywie 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 19 czerwca 2011, 17:26

Zdradzone

kiedyś w pośpiechu
nic, tyl­ko mgłę
będziesz trzy­mał w dłoniach

a gdy myśl drapieżna
przytul
dot­knie podniebienia
wil­goć słona

zatęsknisz nie raz
za moim cieniem 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 15 czerwca 2011, 20:21

Ostatni

gdzieś gniew wykruszony
z prze­suszo­nych tęsknot
i złudze­nie zgasło
z wos­kiem gra­nato­wej świecy
człowiek wspo­mina
ja­ki durny!
przyj­dzie czas
wszys­tkie lamenty
do podróżnej wa­liz­ki spa­kować
jak ry­ba rzu­cona na brzeg
os­tatni od­dech złapać
i w geście nocy
nieśmier­telnie zaświecić 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 14 czerwca 2011, 17:39

Zamknięte

znów jesteś
tyl­ko czas niespokojnie
sta­rym ze­garem miota
bied­na kukułka

wiesz, można tęsknotę
roz­winąć dotykiem
bez słowa czuć wszystko

ale nie dziś
dziś już za późno

nie wchodź!
tam ni­kogo nie ma 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 9 czerwca 2011, 21:13

Czasem życie jest pustką

na sznurze za­wie­szo­ny gniew
wiat­rem zmien­ności suszony
z obiet­nic wyp­lu­te zawsze
niedot­rzy­manym słowem krwawi

ko­lej­ny raz niebo gra­fitem zakwitło
na­gość zga­siła światło
zgrza­ne ple­cy jak łuki moralne
a na nich roz­bes­twione palce

cisza nie słucha już oddechów
krzyczy wzrusze­niem w ciemności
nic już
ten sam do­tyk le­tar­giem przesiąknięty
kołysze na krawędzi wzbudzania 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 8 czerwca 2011, 14:24

Przebudzenie

za­wisło życie na strychu wspomnień
ko­lej­ny star­ty na kar­cie podpis
szkło wy­dar­tych pytań
ze śmier­telnych witraży

sen zmysłów skradło
i wszys­tkie cienie noc­nych lamp
os­tatni gest by­cia zdusiło
bez roz­grzesze­nia po­zos­ta­wiając strach

ry­sunek człowieka niewypukły
z po­cięty­mi nad­gar­stka­mi myśli
wędro­wiec przyszłości marny
z winą wbitą głębo­ko pod żebrami 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 6 czerwca 2011, 20:14

Autentyzm

życie jak morze zamknięte
w ak­we­nie mentalności
myśli krążą rozpostarte
po taf­li oczy­wis­tości
cisza kot­wicą do głębi zagląda
gdy mgły, tęskno­ty ciemne
mewą wpa­dają w ramiona
w poszy­ciu
człowiek na­gi sercem
bosą stopą na brzegu
często o prawdę się kaleczy 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 4 czerwca 2011, 18:52

Przydługie roz­ważania kończą się dla niektórych na krótkiej pamięci. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 1 czerwca 2011, 23:15

Akte

Zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]